Skip to main content

Drive Sweden – redo för start

Wednesday, Februari 3, 2016

Den 27 januari höll Drive Sweden sitt första årsmöte i Göteborg. Runt 60 representanter från nästan samtliga partners träffades på Volvo Cars Brand Experience Center för att anta stadgar och välja styrelse, ordförande och andra förtroendevalda för programmet.

– Alla verkade glada över att vi nu äntligen är på väg in den operativa fasen. Det var en känsla av både optimism och höga förväntningar i rummet, sade Jan Hellåker, programdirektör för Drive Sweden.

Den nya styrelsen är i huvudsak en förlägning på den interimsstyrelse som lett programmet under uppstartsfasen för 2015.

Det här är den nya styrelsen för Drive Sweden (från vänster på fotot)

 • Karl-Henrik Johansson, KTH
 • Gerhard Wennerström, Samtrafiken
 • Jacob Gramenius, Transportstyrelsen
 • Orvar Hurtig, Ericsson
 • Agneta Wargsjö, Trafikverket
 • Catharina Elmsäter-Svärd (ordförande)
 • Urban Karlström, Forum för transportinnovation
 • Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park
 • Mattias Lundberg, Stockholms stad
 • Tord Hermansson, Volvo Cars
 • Jan Thörnqvist, Saab (ej med på foto)
 • Niklas Gustavsson, Volvo Group (ej med på foto)

Efter årsmötets formalia avhandlats fortsatte dagen med en översikt av planerade aktiviteter för 2016 och framåt. Catharina Elmsäter-Svärd (styrelseordförande) and Jan Hellåker (Programdirektör) inledde med att sammanfatta vad som hänt under senaste året och upprepade programmet övergripande målsättningar. Efter det hölls fördjupande presentationer av respektive arbetspaketledare om hur finansieringen skall användas över de kommande åren.

Nya partners

I ett styrelsemöte efter årsmötet godkändes formellt följande organisationer som nya partners i Drive Sweden.

 • Norconsult
 • Transdev
 • WSP Sweden
 • Googol 
 • Samtrafiken

Detta innebär att programmet nu har 27 partners.

Catharina Elmsäter-Svärd (ordförande) and Jan Hellåker (programdirektör)