Skip to main content

Drive Sweden firar över 100 partners

Monday, December 17, 2018

Nu, i sitt tredje verksamhetsår, består Drive Swedens nätverk av mer än 100 partners. Alla är på olika sätt engagerade i att finna innovativa och hållbara lösningar för morgondagens transporter.

Nyligen har flera organisationer från hela världen blivit nya partners, efter det att ansökningar från Arthur D. Little, Amazon Web Services, Applied Autonomy, Baidu, CiaoCiao Carsharing, Cityzapnow, NVIDIA, Ohmio, Pantonium, Smoove, Springworks, Swedspot, Veoneer och VOI godkändes av styrelsen.

- Vi startade med bara 17 grundande partners, så detta är en stor milstolpe för Drive Sweden, säger Jan Hellåker, programchef.

- Mer än en tredjedel av våra partners har sitt huvudkontor utanför Sverige och 20 procent av våra partners fanns inte ens när programmet startade för tre år sedan. Det illustrerar både en imponerande expansion av de områden som är knutna till framtidens mobilitet, liksom intresset för samverkan och tvärfunktionella sätt att arbeta.

Drive Sweden strävar efter att designa och testa mobilitetslösningar som är säkrare, effektivare, mer miljövänliga, billigare - samtidigt som man frigör värdefulla ytor i städerna.

För att detta ska kunna ske måste man arbeta på ett tvärfunktionellt sätt. En fordonstillverkare kan till exempel inte få igång en sådan utveckling helt själv, och inte heller kan en stad främja en transformation av transportlösningar utan ett nära samarbete med flera andra intressenter.

Se alla Drive Sweden-partners på partnersidan