Skip to main content

Big data och starka idéer på Drive Sweden Forum

Friday, June 16, 2017

Data var huvudämnet när cirka 100 deltagare samlades på Drive Sweden Forum, denna gång hos IBM i Kista. Huvudtalaren, professor Sonia Yeh från Chalmers tekniska högskola, beskrev hur big data och kontinuerlig information kan förbättra transporter och studenter från Konstfack presenterade visualiserade idéer om automatiska bussar.

Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande för Drive Sweden, inledde med att påminna publiken om ”varför vi gör det här”. 

”Om vi tittar på FN:s 17 hållbarhetsmål, har 14 av dem på något sätt en koppling till transporter. Programmet för Drive Sweden är ett sätt för Sverige att bidra till målen och vara ett land som driver utveckling och innovation framåt.”

För att kunna följa upp mönster inom konsumentbeteende och mobilitet använder professor Sonia Yeh, från UC Davis och Chalmers, globala data, bland annat från Twitter. Användningen av data kan hjälpa till att förutse förseningar i trafiken och trafikstockningar, kartlägga hur långa resorna är, beräkna transportbehov, osv.  

”Det här är ett mycket spännande område och jag tror att Drive Sweden kan sammanföra personer som sysslar med helt olika aspekter av ämnet, för att utbyta idéer och stimulera till nya potentiella samarbeten.”

”I slutändan är mitt personliga intresse egentligen hur vi kan förbättra vårt sätt att förflytta oss, effektivare och mer miljövänligt – på ett hållbart sätt. Transporter har många syften och mitt mål är att minimera nackdelarna, till exempel föroreningar, samtidigt som man stärker fördelarna och skapar ett mer spännande samhälle.” 

En panel bestående av Stefan Engdahl, Trafikverket, Olle Isaksson, Ericsson, Mattias Lundberg, Stockholms stad och Mats Lundin, Volvo Cars, utvecklade sina tankar och idéer kring ”en digital infrastruktur” och vilken sorts information som kan och bör spridas.

”Drive Sweden är ett utmärkt forum för att diskutera en gemensam definition av digital infrastruktur. Affärsmodellen måste finnas på plats – för att bestämma vem som är ansvarig och vem som ska sköta genomförandet”, sa Olle Isaksson.

”Volvo Cars CEO har kommunicerat att säkerhetsinformation bör vara gratis och delas. Vi måste ha våra bilar uppkopplade för att nå säkerhetsmålen. Men vi måste också titta på integritetslagstiftningen, därför är det här ett viktigt forum”, sa Mats Lundin.

”Om vi fick mer information från fordonen skulle vi kunna hantera trafikstockningar på ett effektivare sätt, och vi ska vara en del av den utvecklingen. I Sverige är vi duktiga på samarbeten mellan myndigheter och företag, och det kommer att bidra till våra framgångar”, kommenterade Stefan Engdahl.

Under pauserna visade elever från Konstfack upp sina visualiserade idéer om automatiska bussar. Deras lärare i Hållbar design, industridesigner Leif Theis, berättade:

”Vi arbetade med poddar, eller självkörande bussar. Som utgångspunkt använde vi en plattform som har utvecklats av ITRL (Integrated Transport Research Lab) på KTH. Eleverna skapade sedan ett flertal koncept baserade på två scenarios – ett här i Kista och det andra i Barkarby. I stället för att låta sig begränsas av tekniska frågor intog de en mänsklig ståndpunkt – hur skulle vi vilja att det här fungerade? De tyckte verkligen att det var ett roligt projekt.” 

Koncept av Hillevi Hesseldahl, David Molander och Simon Skinner:  

Deltagarna fick också lära sig mer om bland annat BestMile, Freelway och UniqueSec under deras presentationer.

Presentations: