Skip to main content

Autoliv går in i Drive Me-projektet

Wednesday, September 30, 2015

Autoliv, världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännager idag att man har anslutit sig till Drive Me-projektet. Pilotprojektet, som rönt stort intresse såväl inom Sverige som globalt, är ett världsunikt storskaligt test av autonom körning på allmänna vägar i stadmiljöer. 100 självkörande bilar kommer köras i Göteborgstrafiken.

Autoliv samarbetar med Volvo Car Corporation. Trafikverket, Transportsstyrelsen, Lindholmen Science Park, Göteborgs Stad och Chalmers i det arbete som krävs för att understödja den framtida trafikutvecklingen – med stöd av regeringen. 

Målet är att Sverige ska positionera sig som ledande inom utvecklingen av framtidens transport- och infrastrukturlösningar. Autoliv ser Drive Me som en gemensam insats för att med konkreta partnerskap hitta nya vägar för tekniska och organisatoriska lösningar för autonom körning. 

Autoliv avser att bidra med både sakkunskaper och med forskningsinsatser. 

– Drive Me-projektet är en möjlighet för oss att gå samman med andra viktiga aktörer i Sverige för att stärka vårt arbete inom autonom körning. Morgondagens fordonsflotta kommer att präglas av integrerade aktiva och passiva säkerhetslösningar som måste fungera med total säkerhet och i harmoni mellan systemen. Det är nyckelkunskap inom detta område som Autoliv kommer att tillföra projektet, säger Autolivs styrelseordförande, VD och koncernchef Jan Carlson. 

Läs hela pressmeddelandet på autoliv.com