Skip to main content

Lunch & Learn: Trafikverkets regeringsuppdrag Mobilitet som tjänst och kartläggning av effektmodeller för kombinerad mobilitet

-
Online

En utmaning är att det är svårt att bedöma nyttan av mobilitetstjänster. Det saknas framförallt effektmodeller, men det saknas även data och verktyg som kan utgöra underlag för beslut om investeringar och åtgärder. Trafikverket genomför en utredning med fokus på kartläggning av effektmodeller av kombinerad mobilitet, olika aktörers behov av effektmodeller samt utveckling av effektmodeller hos olika leverantörer. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Talare 

Jonna Bäckström, uppdragsansvarig, Trafikverket

Clas Roberg, delprojektledare, Trafikverket

Mats Johansson, utredare effektmodeller för kombinerad mobilitet, Sweco

Moderator: Malin Andersson, programchef, Drive Sweden