Skip to main content

Kan vi möta svenska städers behov av digital infrastruktur via nordamerikanska lärdomar?

-
Online

Behovet av och förutsättningarna för att bygga digital infrastruktur kan se väldigt olika ut. Men inom ett standardarbete som letts av Open Mobility Foundation har flera nordamerikanska städer i öppet samarbete med privata aktörer lyckats skapa en kärna för digital infrastruktur, vilken idag används i bland annat Chicago, Los Angeles och Stockholm.

Arrangeras av: 
Drive Sweden – DigInfra & NOSAD

Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på hur kommuners interaktion och service med invånaren kommer se ut framåt. Ända sedan kommunernas tillkomst har en central uppgift varit att bistå medborgare och företag med fysisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Nu finns behovet att hitta de digitala vägarna som kan användas i kommunerna. Utbyte av data med privata aktörer, datadriven verksamhetsutveckling och digital regelgivning är frågor som redan nu är konstaterade behov.

Utgångspunkt för seminariet är det arbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation utfört. Genom ett tätt samarbete mellan offentliga och privata aktörer har man hittat sätt att bland annat skapa en digital infrastruktur för elsparkcyklar och hur dessa får framföras, hur effektiv datadelning mellan leverantörer och städer kan göras, samt hur medborgare kan hitta tillgängliga elsparkcyklar. På seminariet ges praktiska erfarenheter från att implementera en sådan digital infrastruktur (från Sverige och internationellt), en inblick i de behov som svenska kommuner har samt hur arbete med privat sektor i enlighet med öppen källkodsprinciper kan ge snabba resultat.

Deltagare:

  • Jascha Franklin-Hodge, Executive Director, Open Mobility Foundation
  • Alex Pazuchanics, Head of Policy & Partnerships, Vianova
  • Sandra Viktor, Miljösamordnare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
  • Johan Linåker, forskare, RISE och Lunds universitet

Moderator
Daniel Rudmark, RISE

Anmäl dig här