Skip to main content

Informationsmöte om partnerskapsprogrammet DUT

-

Den 6 september arrangerar Formas, Vinnova och Energimyndigheten ett informationsmöte om partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT.

Arrangeras av: 
Formas, Vinnova och Energimyndigheten
Odlingar på ett tak. Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash.

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Partnerskapsprogrammet ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Partnerskapsprogrammets huvudsakliga verktyg är utlysningar där forskare och andra aktörer kan söka finansiering.

Programmets första utlysning öppnar hösten 2022 med en budget på omkring 80 miljoner euro. Det finns därmed förutsättningar att få finansiering för både forsknings- och innovationsprojekt för svenska aktörer som arbetar med frågor om mobilitet, energi och cirkulär ekonomi kopplat till städernas hållbarhetsarbete. För nationella pågående projekt är det samtidigt en möjlighet att kunna söka finansiering tillsammans med utländska aktörer som vill arbeta för hållbar samhällsbyggnad i en europeisk kontext.

På informationsmötet kommer Formas som koordinator, tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, att berätta mer om DUT och inriktningen på den första utlysningen. Det blir också möjligt att ställa frågor om program och utlysning.