Skip to main content

Geofencing - konkreta tips för dig som arbetar med trafik och transporter i en kommun

-
Online

Den 9 december 2022 höll CLOSER ett event där de presenterade lärdomar om hur kommuner kan använda geofencing för att skapa hållbara trafikmiljöer. Nu finns hela eventet att se i efterhand.

Arrangeras av: 
CLOSER
En illustration av en stad där geofencing används. Foto: CLOSER.

Geofencing är ett digitalt verktyg för att styra eller informera fordon som befinner sig i ett geografiskt avgränsat område. Det kan bland annat användas för att säkerställa hastighetsefterlevnad.

Under det här seminariet fick du som arbetar med trafik- och stadsplanering eller upphandling av transporter möjlighet att lära dig om hur geofencing kan vara ett verktyg för att just din kommun kan få ett säkert vägtransportsystem i dagens komplexa trafikmiljöer. Deltagarna kunde också ta del av exempel som visade på att Geofening fungerar som ett viktigt verktyg för fossiloberoende och tystare transporter i stora som små städer.