Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Forskning- och innovationsdagen

27 maj 2021 10:00 till 15:00
Online
Under Trafikverkets nionde FoI-dagen fokuserar man på hur vi med hjälp av forskning utvecklar smarta lösningar och omsätter dem i konkreta nyttor i transportsystemet.
Bild på illustrerad, sammanlänkad data. Text med eventets namn och datum.

Det handlar om att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger oss ett ökat värde  och bättre lösningar, hållbart byggande, tillgänglighet, proaktivt underhåll, ökad punktlighet på järnvägen och miljöeffekter.

– Att stimulera till nya lösningar och att snabba upp processen från lösning till tillämpning är avgörande för vår förmåga att bidra till omställningen av transportsektorn, säger Lena Erixon, Generaldirektör i Trafikverket.

Forskning och innovation är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet. Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, kan vi korsbefrukta olika forskningsfält och ta fram nya systemlösningar till gagn för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle.

Anmäl dig här

Arrangeras av Trafikverket.