Skip to main content

FFI-EUTS (Effektiva och uppkopplade transportsystem) resultatkonferens

-
Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm

Välkommen till årets projektkonferens för FFI-programmet Effektiva och uppkopplade transportsystem (EUTS), i år i samverkan med Drive Sweden.

Arrangeras av: 
FFI
VINNOVA

Konferensen har fokus på automatisering inom transportområdet. Nytt för året är att konferensen anordnas i samarbete med Drive Sweden. Drive Sweden och FFI-EUTS har många beröringspunkter som kommer att tydliggöras under dagen. Huvudsyften för konferensen är att lyfta fram pågående projekt och dess förväntade nyttor, samt synliggöra ”vita fläckar” och frågeställningar som bör prioriteras framgent. 

Exempel på projekt som presenteras:

  • Tillgänglighet för förarlösa fordon. 
  • iQMobility - Automatiserad kollektivtransportlösning för bussar i storstadsmiljö.
  • UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling.

Under eftermiddagen genomförs rundabordssamtal runt fyra teman, där diskuteras bl a hur systemperspektivet i satsningarna ska kunna lyftas, och vilka de viktigaste luckorna att arbeta vidare med är.

Här kan du ta del av programmet
 
Anmäl dig till konferensen

Tid: Tisdag 3 december kl 10:00 – 16:15, registrering och kaffe från kl 09.30
Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm (nära Stockholms centralstation)