Skip to main content

Drive Sweden temaområdesmöte: Samhällsplanering – Fastighetsägarnas roll i planeringen av framtidens mobilitet

-
Online - Teams

Vilka utmaningar möter fastighetsägare när vi planerar för framtidens mobilitet? Den 28 april anordnade vi en workshop kring detta och tog en närmare titt på såväl utmaningar som möjligheter.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
miniatyrstad med utmärkta platser

För att nå hållbarhetsmålen måste vi hitta nya lösningar för person- och godstransporter när vi planerar våra samhällen. Såväl vid om- och nybyggnationer som vid omdisponeringar av gaturummet. Ofta är trafikplaneringen och fastighetsutvecklingen alltför åtskilda. För att skapa framtidens attraktiva, hållbara städer och samhällen behöver vi bli bättre på att integrera mobilitetslösningar i fastighetsutvecklingen. Regelverk och affärsmodeller kopplat till detta sätter dock ofta käppar i hjulen.

Under seminariet den 28 april borrade vi djupare i frågeställningarna, lyssnade till presentationer och fick höra om Drive Swedens metoder för att vaska fram nya, spännande projekt. Evenemanget var öppet för alla intresserade, men riktade sig speciellt till aktörer som jobbar med fastighetsutveckling, stads-, trafik- eller samhällsplanering eller med framtidens mobilitetslösningar.

Presentationer från eventet:

Drive Sweden, agenda och diskussion
Olof Johansson, Drive Sweden Temaområdesledare Samhällsplanering

The 3 money-making principles of parking
Adetoun Ayoade & Paul Göransson, Urbanivation

Bortslarvade miljarder
Fredrik Olsson, Allmännyttans Mobilitetsprojekt