Skip to main content

Drive Sweden i Almedalen

-
Almedalen

Drive Sweden är på plats på årets Almedalsvecka för att samtala om hur digitaliserad, automatiserad och delad mobiltet skapar framtidens hållbara transportsystem. Nedan listar vi seminarier vi deltar i. 

Peter Eriksson och Malin Andersson

Tisdagen den 25 juni, kl 9:00 deltar Malin Andersson i ett seminarium självkörande fordon i kollektivtrafiken arrangerat av Vy Buss AB på 2030-arenan.

Hur kan självkörande fordon bidra till hållbara resor med resenärens behov i fokus?

Arrangör: Vy Buss AB
Kl. 09:00 – 09:40

Självkörande fordon är del av lösningen för att öka det hållbara resandet. Med minskade utsläpp och ökad flexibilitet med resenärernas behov i fokus kan autonoma fordon på ett kostnadseffektivt sätt öka attraktionen för det kollektiva resandet. Så hur går vi från vision till verklighet? Tillsammans med aktörer i framkant av den moderna kollektivtrafiken diskuterar vi nästa steg för framtidens hållbara resande, där Sverige tar ledartröjan i att utveckla framtidens kollektivtrafik.

Se programpunkten i Almedalsveckans program >>

 

Kom till Teaterskeppet onsdagen den 26 juni, kl 8:30 och lyssna på Sustainable Innovation med fler som berättar om arbetet inom Business Model Lab!

Hur kan nya affärsmodeller driva omställningen?

Tid: 08.30 – 09.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Elektrifieringen av hela transportsystemet och delade fordon är helt beroende av skalbara affärsmodeller. Transportörer, åkerier, fordons- och systemleverantörer, laddoperatörer m fl behöver förstå sin egen roll i ett komplext system som har mycket lite gemensamt med gamla strukturer.

Hör mer från tre aktuella Drive Sweden-projekt: CycleSense, CoMiMo och Drive Sweden Business Model Lab

Se programpunkten i Almedalsveckans program >>

Malin Andersson

Malin Andersson

Drive Sweden
Programchef
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Drive Sweden
Ordförande