Skip to main content

Test Site Automated Highway

-
Safer, Lindholmen Science Park

Test Site Automated Highway syftar till att skapa testbäddar för utveckling, utvärdering och demonstration av autonoma och digitaliserade transporter, med fokus på landsväg och motorväg.

Arrangeras av: 
Drive Sweden

En arbetsgrupp med representanter från näringsliv, samhälle och akademi jobbar med att definiera vilka aktiviteter som bör fokuseras, vilken infrastruktur som behövs och vad som kan demonstreras.

Intresserad av att delta på mötet?

Kontakta Fredrik von Corswant via mail: fredrik.von.corswant@chalmers.se