Skip to main content

CTR dagen

-
KTH, Valhallavägen

CTR (Centrum för trafikforskning) -dagens två teman för presentationer är: “Proaktiv trafikstyrning” samt “Automatiserade och samverkande trafikslag”.

Arrangeras av: 
CTR/KTH

Övriga CTR projekt kommer att presenteras som posters under kaffepausen, och man kommer även få möjlighet att rösta fram bästa postern.

Dagen avslutas med runda-bord-diskussioner kring de valda temana.

Om ni inte har anmält er redan så gör det till ctr-info@ctr.kth.se, senast 31 maj

Program:

 • 13:00 - 13:10 Välkommen
 • 13.10 - 13:40 God tillgänglighet när Göteborg växer, Malin Broqvist Andersson, Trafikkontoret, Göteborgs stad
 • 13.40 - 14.40 Presentationer tema 1 : Proaktiv Trafikstyrning
  1. Prediktions- och Scenario-baserad Trafikledning, David Gundlegård, LiU
  2. Nästa generations motorvägsstyrning, Ellen Grumert, LiU / VTI
  3. Hur kan förbättrad ramp metering minska köerna i Södra Länken? Athina Tympakianaki, KTH
 • 14.40 - 15.10 Fika och Posterstävling
 • 15.10 - 16.20 Presentationer tema 2 : Automatiserade och Samverkande trafikslag
  1. Trafiksimulering av självkörande fordon – hur kan osäkerheter gällande körbeteende och heterogenitet hanteras? Johan Olstam, VTI
  2. CykelKedjor - en transportmodell med fokus på cykel, ChengXi Liu, LiU/VTI
  3. Hur kan automatiserade fordon bidra till en effektivare kollektivtrafik? Erik Jenelius, KTH
  4. VIPSim: modellering av flottor av uppkopplade och autonoma fordon, Wilco Burghout, KTH
 • 16.20 - 16.50 Rundabordsdiskussion kring teman
 • 16.50 - 17.00 Summering och posterprisutdelning