Skip to main content

Co-creation workshop #3 - Hur kan självkörande fordon skapa värde i staden?

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Temat denna gång är 'Framtidens gods- och persontransporter i Frihamnen' och är ett samarbete med DenCity-projektet. Det finns många utmaningar och möjligheter med självkörande fordon. Olika förhoppningar och visioner beroende på vem du pratar med. Det handlar om utveckling av nya fordon, nya it-lösningar, nya sätt att se på mobilitet och tjänster. Tillsammans utgör detta ett alternativt transportsystem. Detta ska fungera och utvecklas i en omgivning – städer, stadsdelar, samhällen.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Chalmers
Göteborgs Stad
DenCity

Hur kan självkörande fordon bli en del av en hållbar stadsutveckling? Välkommen på vår tredje Co-creation workshop för staden, näringslivet och akademin.

Frihamnen är en del av Älvstaden– Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Här planeras för 15 000 boende och lika många arbetsplatser, tillsammans med skolor, förskolor, sjukhus, parker och kollektivtrafik. Bebyggelsen ska vara tät och närheten till kollektivtrafik, service och handel ska ge förutsättningar för ett vardagsliv utan bil. Smarta hållbara transporter för både gods och personer är en förutsättning för att lyckas. Hur kan självkörande fordon ha en roll i Frihamnen?

  • Shea, Spyros och Afra – Chalmers Co-creation team – leder dagen.
  • Anmäl dig senast 1 december, antalet platser är begränsat.
     

Välkomna till en spännande dag!
 

Anmäl dig här

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig per mail till: