Skip to main content

Lunch & Learn: Drive Sweden – a Swedish voice in the international mobility system

-
Online

What is on the agenda within the mobility system on the European arena and how is European policy implemented in research and development projects that Swedish parties can participate in? In what way can Drive Sweden as a member of the European organization Cooperative Connected & Automated Mobility (CCAM) contribute to promoting development and lifting Swedish projects?

NEW DATE: March 29

Arranged by: 
Drive Sweden
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

(The event will be held in Swedish)

Välkommen att ta del av en omvärldsbevakning med fokus på att lyfta vad som händer inom CCAM och vilken betydelse det spelar för den svenska utvecklingen kopplat till uppkopplad och automatiserad mobilitet. Under mötet får du även ta del av aktuella utlysningar samt framgångsberättelser från svenska projekt med internationell koppling.

Agenda

Välkommen och introduktion av Drive Sweden
Malin Andersson, programchef för Drive Sweden och Rodrigue Al Fahel,
internationell koordinator

Vad innebär partnerskapet i CCAM
Ingrid Skogsmo, forskningsledare på VTI

Utlysningar och projektexempel från CCAM
Magnus Granström, föreståndare vid SAFER, Chalmers kompetenscentrum för trafik-
och fordonssäkerhet.

Frågestund med inspel från Annika Strömdahl om Vinnovas roll i detta arbete