Skip to main content

Drive Sweden Lunch & Learn: How sustainable is the Swedish transportation system?

Wednesday, September 28, 2022

On September 23 2022 we arranged a Lunch & Learn where we, together with Trafikanalys, took a closer look at how sustainable our transportation system is. See the event here!

(The event was held in Swedish)

Drive Swedens vision är att Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik så att transportsystemet blir mer hållbart. Att ny digital teknik ska tillämpas, så att användning av fordon, gaturum och väginfrastruktur effektiviseras. Och att miljöprestanda och trafiksäkerhet ska öka på systemnivå, med hjälp av digital teknik och digitala tjänster.

Men hur hållbart är egentligen mobilitet och transporter idag? Varje år gör Trafikanalys en uppföljning av Sveriges transportpolitiska mål, det vill säga målen om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv och hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa; till exempel etappmålen som avser växthusgasutsläpp och trafiksäkerhet. Under detta lunchseminarium fick vi höra status från Anders Brandén Klang, Trafikanalys, som är projektledare för Sveriges årliga uppföljning.