Skip to main content

Lunch & Learn: Västtrafik's strategy for shared autonomous vehicles

-
Online

Västtrafik has been working on the question of how, as a public transport authority, to best utilize the opportunity of autonomous vehicles and how to act in the short and medium term. At this seminar, conclusions are presented regarding when the technology is mature enough, in what areas the technology offers the most benefit, what effects we can expect from a gradual introduction, and what challenges exist. Västtrafik also presents an action plan for the near future. (The seminar was held in Swedish).

Arranged by: 
Drive Sweden

Kollektivtrafiken kan bli det segment som snabbast introducerar delade, självkörande fordon i Sverige. Att ersätta fordon som kräver förare med självkörande fordon, har potential att bidra till ett större utbud av resor, fler tider på dygnet samt minskade kostnader. 

Västtrafik har arbetat med frågan hur man som kollektivtrafikhuvudman bäst tar tillvara på möjligheten med självkörande fordon och hur man bör agera på kort- och medellång sikt. På detta seminarium presenterar man slutsatserna angående när tekniken är tillräckligt mogen, var tekniken gör mest nytta, vilka effekter vi kan förvänta oss av ett successivt införande, och vilka utmaningar som finns. Västtrafik presenterar även en handlingsplan för den närmaste framtiden. 

Talare

Per Nyrenius och Adam Laurell, Västtrafik (se presentation)

Diskussion och frågestund med Jan Jansson, Senior Advisor Public Transport

Moderator: Malin Andersson, Drive Sweden

Q&A från webbinariet - här har vi sammanställt Per Nyrenius och Adam Laurells svar på frågor som ställdes i chatten under webbinariet.