Skip to main content

Lunch & Learn: The annual report from Trafikanalys on accessibility, traffic safety, health, and emissions

-
Online

Every year, Trafikanalys monitors the transport policy goals regarding economically efficient and sustainable transport provision for citizens and businesses throughout the country. The event was held in Swedish.

Arranged by: 
Drive Sweden

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen vad gäller samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys konstaterar i en uppföljning av de transportpolitiska målen att flera utmaningar kvarstår för att vi ska närma oss uppsatta mål och etappmål.

Vid detta lunchseminarium presenterar och diskuterar vi den senaste rapporten.

Läs rapporten här >

Talare: Anders Brandén Klang, Trafikanalys (se presentation)

Moderator: Malin Andersson, Drive Sweden