Skip to main content

Utlysning 2023 - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Sju projekt blev beviljade finansiellt stöd och arbetet är i full gång. Nedan är en sammanställning av projekten och via länkarna kan du läsa om respektive projekt, vilka som aktörer som medverkar samt få kontaktuppgifter till projektledaren.

Bakgrund till utlysningen 
Dagens transporter medför stora utmaningar avseende klimatförändringar, luftkvalitet, buller och trängsel. Dessutom varierar tillgängligheten till olika transportslag och godsleveranser i stor utsträckning mellan olika grupper och företag.

De mindre fordonen blir allt vanligare och har potential att minska trängsel i transportsystemet och bidra till resurseffektiv framkomlighet samtidigt som de generar lägre utsläpp och andra störningar.

Syfte med utlysningen
Den här utlysningen finansierar projekt som leder till en säkrare och ökad användning av små fordon som framförs i låga hastigheter med hjälp av digitalisering. Med små fordon avses till exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, elmopeder, mindre eldrivna fyrhjulsfordon, eldrivna skateboards och leveransrobotar. 

Gemensamt fokus för de beviljade projekten är att de undersöker hur digital teknik kan användas för att uppnå en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

Följande projekt har blivit beviljade finansiering.


Läs mer om utlysningen 

I början av 2023 arrangerade Drive Sweden tre informationstillfällen om utlysningen. Här kan du ladda ned presentationen som hölls vid mötena. Filmen ovan är en inspelning från ett av informationsmötena.

I november 2022 genomförde Drive Sweden ett arbetsmöte i syfte att arbeta fram utlysningen. 
Här kan du ta del av de presentationerna.