Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Läs om vägen från idé till ett Drive Sweden-projekt här.

traffic control

AVTCT

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserat fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.
An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
truck

CAT

Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom automatisering, elektrifiering och smart styrning av fordonsflottor. I projektet CAT testades och demonstrerades lösningar för...
vägnät

Datadriven policyutveckling

I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta...
luke insoll lv ztslppk8 unsplash

Delta

DELTA är en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.
innovation cloud

Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar

(2019-2020) I detta demonstrationsprojekt har man testat och demonstrerat prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö i städer och tätorter. Genom uppkopplade fordon där...
digi infra stad

DigInfra

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring...
digital infrastructire unsplash

Digitalisering av godsleveranskedjan på väg

Projektet samlade aktörer från hela värdekedjan för gods och studerade vilka förbättringar som kan uppnås med hjälp av digitalisering och datadelning.
Illustration av stad med texten business models över

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
innovation cloud

Drive Sweden Innovation Cloud

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...
policy development unsplash

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.
israel palacio imcukz72ous unsplash

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet

Syftet med projektet, även kallat Eldsjäl, är att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i...
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns det med jämna mellanrum möjlighet att genom utlysningar söka stöd för nya projekt. Här lägger vi upp information när så är fallet.