Skip to main content

Strategisk översyn av Drive Sweden med avseende på Artificiell Intelligens

Drive Sweden har undersökt hur AI kan bistå visionen om att ge Sverige en ledande roll i att skapa framtidens mobilitetslösningar för människor och gods, som är hållbara och tillgängliga för alla. Det här projektet har tagit fram en rapport som lyfter utmaningar, möjligheter och vad som behövs för att AI ska fungera som en möjliggörare för säker och hållbar mobilitet.

ds ai cover

Under 2019 gav Vinnova de strategiska innovationsprogrammen möjlighet att utveckla en AI-strategi. Eftersom användningen av AI blir allt mer sofistikerad och användbar beslöt Drive Sweden att identifiera utmaningar, kopplade till mobilitet för både människor och gods, där avancerad dataanalys eller AI kan bli en möjliggörare för att lösa dessa utmaningar. Genomlysningen fokuserade på Drive Swedens partners behov och intressen inom områden där hållbar mobilitet och AI möts.

Genomlysningen resulterade i både generella resultat och ett antal fokusområden som skulle kunna generera ny forskning och innovationsprojekt. Rent generellt blev det tydligt att det är viktigt att höja kunskapen om AI, att AI:n som tas fram är pålitlig och att det är viktigt att lyfta systemperspektivet kring mobilitet.

Bland resultaten lyfts också behovet för att få till stånd strategiska samarbeten mellan aktörer inom mobilitetsområdet och AI-experter för att öka potentialen för att applicera AI på mobilitet.

Andra områden som identifierats inkluderar hur man kan säkerställa att AI:n följer relevanta lagar, riktlinjer och blir etiskt riktig, möjliga samarbetspartners för framtiden och de bästa sätten att hitta nya projekt och fokusområden.

Slutrapport

Läs projektets slutrapport här (på engelska)

Projektperiod:
2019-03-01 - 2020-03-29 

Projektpartners:
Drive Sweden, RISEAI Innovation of SwedenEricssonKTHHögskolan i HalmstadLindholmen Science Park

Kontaktuppgifter:
Sofia Löfstrand, sofia.lofstrand@lindholmen.se