Skip to main content

Smarthem - Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet

Projektidén är att testa och demonstrera hur ny teknik och nya tjänster med uppkopplade leveransboxar effektiviserar både leveranser till och returflöden från hemmet. Boxarna kommer att användas av privata husägare för mottagarfria hemleveranser, alltså att ingen personlig fysisk kvittering/signering krävs då accessen till boxen är personlig (krypterad). Fördelen är bland annat att transportörerna kan effektivisera hemleveranserna och mottagaren får ett tillgängligt leveranssystem vid hemmet. 

De boxar som kommer att användas i Smarthem.

Att automatisera godsflödet den sista milen till konsument har en stor potential och det pågår stora investeringar i autonoma transportsystem, nya systemlösningar och förändring av lagar och regler. En förutsättning för vidare utveckling inom området är att parallellt utveckla nya affärsmodeller och samarbetsformer för t.ex. transportörer, systemutvecklare och städer. För att skynda på denna utveckling är vår avsikt att just demonstrera hur uppkopplade operatörsoberoende hemleveransboxar kan effektivisera godsleveranssystemet för transportörer och samtidigt tillgängliggöra den för den enskilda individen.

Under projekttiden så etableras cirka 150 stycken uppkopplade leveransplatser i Huddinge i Stockholm för att fungera som en demonstrator. Projektet har tre fokusområden där vi har för avsikt att förstå hur uppkopplade leveransboxar påverkar tillgängligheten till leverans- och mottagningssystem genom att förklara vilka effekter det demonstrerade systemet genererar och hur dessa insikter kan bidra till att förbättra morgondagens mer automatiserade och autonoma leverans- och retursystem.

Målet med projektet är att bidra med ny kunskap och förståelse för hur uppkopplade leveransboxar bidrar till ett mer tillgängligt & hållbart hemleveranssystem för gods.

Period
Mars 2022 - februari 2023

Kontakt
Klas Hjort, Lunds Tekniska Högskola
klas.hjort@plog.lth.se

Partners
Belogic, Easycom, City Mail, DHL, Nelly.com, Zipadoo

Vinnovanummer
2022-00326