Skip to main content

Samverkan om mobilitet för kommuner

Inom ramen för projektet "Samverkan om mobilitet för kommuner" är syftet att skapa en prototyp för en nätverksform där representanter från kommuner träffas digitalt för att utbyta erfarenheter och diskutera lärdomar kring pågående projekt. Syftet är att undersöka hur ett sådant nätverk behöver fungera för att stötta på bästa sätt.

Bild som visar en asfalterad nedförsbacke där en person åker sparkcykel

Ny mobilitet kräver ny kompetens och nya samarbeten mellan aktörer. 

- Det finns en önskan och behov hos kommuner att de vill utbyta erfarenheter och lära av varandra för att hantera nya former av mobilitet, säger Karolina Pamp mobilitetsstrateg och ansvarig för projektet. Kommunerna har mycket att vinna på att samverka och bygga vidare på varandras kunskap. 

Inom ramen för projektet "Samverkan om mobilitet för kommuner" är syftet att skapa en prototyp för en nätverksform där representanter från kommunerna träffas digitalt med för att utbyta erfarenheter och diskutera lärdomar kring pågående projekt. Syftet är att undersöka hur ett sådant nätverk behöver fungera för att stötta samverkan och dela erfarenheter på bästa sätt. 

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är en kompetensuppbyggnad hos deltagarna och ett PM med slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete. Denna sammanställning kommer att publiceras på Drive Swedens webb. 

Tillvägagångssätt

Det är angeläget att få en spridning och variation bland kommunerna, såväl geografiskt, storleksmässigt samt vilken tyngdpunkt kommunen har. Är det till exempel en studentstad eller pendlarkommun eller vilka förutsättningar präglar kommunernas utgångsläge? Därefter kommer ett antal tjänstepersoner från några kommuner att intervjuas med syfte att ringa in deras erfarenheter av ny mobilitet och deras behov av samverkan.

Intervjuerna är också ett sätt att identifiera relevanta teman inom mobilitetMed detta som utgångspunkt kommer kommunerna att bjudas in till nätverksträffar med olika teman och upplägg samt reflektera över tillvägagångssättet. I den sista fasen av projektet kommer projektdeltagarna sammanfatta slutsatser från de olika digitala träffarna och ge rekommendationer för en fortsättning.  

Projektperiod
Mars - september 2023

Kontaktperson
Karolina Pamp
karolina@pampkonsult.se

Vinnovanummer
2022-02638