Skip to main content

PLATT

För att möta dagens utmaningar kring teknikutveckling i relation till existerande regler och lagar behöver offentliga och privata aktörer se varandras perspektiv för att hitta hållbara lösningar. Projektets syfte var att utforska den utmaningen inom försöksverksamhet för självkörande transporttjänster.

platt astazero

Idag finns en stark politisk vilja att möjliggöra försök med självkörande fordon på allmän väg och sedan 2017 finns en förordning som reglerar försökstillstånden. Hur aktörerna i praktiken tolkar, genomför och hanterar tillståndsprocessen varierar i stor utsträckning beroende på vem som söker, med vilket system försöken ska utföras och var försöken är planerade att utföras. Samtidigt representerar de sökande ofta en agil kultur som går stick i stäv med regelverket för offentlig förvaltning.  

Syftet med PLATT-projektet är att harmonisera synen på tillståndsprocessen för vägförsök för automatiserade transporttjänster och att utveckla möjligheterna med att skala upp försöksverksamheten.

Inom PLATT har kortare, interna projektmöten komplementerats med längre och bredare utåtriktade möten. Från dessa möten har vi samlat på oss exempel på utmaningar från både projektparterna och andra aktörer som spelar eller planerar att spela en roll i relation till försöksförordningen. Dessa utmaningar har vi inom projektgruppen analyserat och aggregerat till övergripande teman som vi presenterar ingående i slutrapporten. Dessa teman är 

  • Ledtid – Hur lång tid tar det innan man får klartecken för att påbörja försöket? 
  • Kostnad – Hur mycket kostar ett försökstillstånd? 
  • Legala beroenden – Vilka andra lagar och förordningar behöver man ta hänsyn till?
  • Ansökans omfång – Vad ingår i en ansökan? 
  • Nya aktörer med nya perspektiv

Relaterat till dessa områden presenterar projektet i sina rapporter konkreta strategier och praktiska tips för att lösa problem.

Slutrapporter

Period:
Oktober 2018 - oktober 2019

Kontakt
Björn Enqvist, Combitech AB
bjorn.enqvist@combitech.se
Telefonnummer: 0734 374 066

Projektpartners
Combitech ABEinride ABRISE ABVolvo Technology AB

Vinnovanummer
2018-04456