Skip to main content

Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler

Fastighetsknutna elcykelpooler utgör en central komponent i visionen om en omställning från privatbilism till aktivt och tjänstebaserat resande baserat på delningsekonomi. Användarstatistik visar att cyklarna används i mycket liten utsträckning i befintliga elcykelpooler.

En cykelpool. Foto: Clique Studios on Unsplash.

Utmaning idag

Företaget Cykelpoolen Sverige AB (Cykelpoolen) erbjuder el- och lastcykelpooler. Bolaget medverkar i det här projektet med anledning av att fastighetsaktörerna som beställt och betalar för poolerna inte har kunskap eller intresse av att de boende i fastigheterna använder tillgängliga elcyklar. Detta medför att slutanvändarna användar elcyklarna i befintliga pooler i mindre utsträckning än förväntat. Således kan inte Cykelpoolen säkerställa en hållbar affärsmodell enbart baserat på användarintäkter. För att möjliggöra det skifte som kommunerna eftersträvar behövs därför nya lösningar som bidrar till att öka elcykelpoolernas konkurrenskraft gentemot privatbilism.

Användarcentrerad designprocess

För att göra elcykelpooler till en mer attraktiv mobilitetslösning för registrerade slutanvändare  vill Cykelpoolen tillsammans med RISE utforska hur en beteendeförändring kan gå till. För att skapa en positiv beteendeförändring kommer projektet att kombinera Design thinking, Nudging och Gamification. I projektet vill man identifiera hinder kring varför så få personer använder cyklarna idag. Vad är det som triggar och motiverar användarna? Insikter kring beteende kommer skapa förståelse för vad som påverkar deras val. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur cyklarna används samt användarnas syn på konkurrerande mobilitetslösningar kan en bättre upplevelse med största möjliga nytta skapas.

Ökad användning genom gamification

Målet är att utveckla tre prototyplösningar som kommer innehålla nudging eller gamification för att öka användandet av el- och lastcyklarna i tre utvalda cykelpooler, från att testet går live till avslutat test. Lösningarna integreras i Cykelpoolens befintliga slutanvändarapp och testas av befintliga slutanvändare.

Se presentationen från Drive Sweden Forum, mars 2023

Tidsperiod
Januari 2022 - december 2023

Kontakt
Hanna Nordenö, RISE
hanna.nordeno@ri.se

Partners
Cykelpoolen, RISE

Vinnovanummer
2021-04426