Skip to main content

Multi-Fleet Coordination and Collaboration - integrating vehicles and riders

(2022-2023) Svenska bussbranschen utgör en viktig och samhällsbärande funktion för Sveriges transportinfrastruktur och utgör en betydande resurs när det kommer till att ställa om till ett hållbart resande. Genom att bereda väg för små- och medelstora bussoperatörer, att genom digitalisering kunna erbjuda nya moderna gränssnitt och mobila applikationer, skapas realtidsintegrerade transporter som främjar delad mobilitet på lång sikt.

busstation

Projektet kommer att ta fram en innovativ och unik, digital samverkansplattform för standardiserad delning av resenärs- och fordonsdata inom bussbranschens affärsnätverk.

Förväntade resultat och effekter
Detta projekt har undersökt och visat hur olika typer av realtidsdata kan skapa direkt affärsnytta och nya samverkansmöjligheter och funktioner mot både B2B-kunder och resenärsled, och därmed bidra till mer attraktiva och tillgängliga busstransporter. Genom en öppen plattform kan nya företag enkelt ansluta sig och tillsammans skapa ett uppkopplat ekosystem som stärker bussnäringens attraktionskraft.

Digital lösning & uppkoppling
Projektet har genomfört en skarp trafikpilot där bland annat medverkande företags flottor har kopplats upp. Projektkoordinatorn Veridict har tillhandahållit de tekniska lösningarna som har implementerats under projekttiden såsom: 

  • Uppkoppling med fordonsdator i bussar.
  • Monitorering av fordon i realtid via kartvy.
  • Digital passageraräkning i fordon.
  • Nya moderna mobila applikationer för privat- och företagskunder.

Se presentationen från Drive Sweden Forum, mars 2023

Period
Januari 2022 - april 2023

Kontakt
Alexander Seward, Veridict AB
alexander.seward@veridict.com

Projektpartners
Veridict (koordinator), Björcks BusstrafikBlåklintsbussCharterbussEricssonHögbergs BussresorLönns BussMK Bussresor

Vinnovanummer
2021-04415