Skip to main content

Metoder och mått för utvärdering av det automatiserade transportsystemets inverkan på samhället

(2016-2017) Automatiseringen av transportsystemet kan föra med sig stora fördelar, som ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att utvärdera och styra dessa satsningar så att de gynnar samhället i stort behövs mätmetoder som klarar att utvärdera transportsystemet från flera olika perspektiv.

metodermatt

I förstudieprojektet ”Metoder och mått för utvärdering av det automatiserade transportsystemets inverkan på samhället” samarbetar nu forskare från Viktoria Swedish ICT, Autoliv, Sweco, Trafikverket och VTI för att identifiera hur nyttan med automatiseringen kan utvärderas.

Målet är att ta fram ett systematiskt arbetssätt för att välja vilka mätmetoder och mått som bör användas vid utvärdering av t.ex. ett utvecklingsprojekt eller en satsning i samhället. Istället för att endast ta hänsyn till endimensionella mått (till exempel effekter på trängsel, trafikolyckor i specifika områden, eller den samhällsekonomiska vinsten) inkluderas mått som undersöker automatiseringseffekter på flera olika nivåer, som fysisk, psykologisk, organisatorisk och politisk.

Basen i projektet utgörs av det sociotekniska analysramverket ”Human-Tech Ladder” av Vicente, 2010. Genom ett flerdimensionellt perspektiv av transportsystemet som ett sociotekniskt system skapas bättre förutsättningar att utvärdera och styra hur automatiseringen av transportsystemet kan utformas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Projektet utförs inom ramen för Drive Sweden och förstudien ska vara klar i maj 2017.

  • Referenslitteratur: Vicente, K. (2010). The human factor: revolutionizing the way we live with technology. Vintage Canada.
  • Projektperiod: september 2016 – april 2017

Projektperiod: 
September 2016 – april 2017

Projektpartners:
Trafikverket, Viktoria Swedish ICT, VTI, Autoliv,Sweco

För mer information, kontakta:

Jonas Andersson
E-post: jonas.andersson@viktoria.se

Tor Skoglund, projektledare
E-post: tor.skoglund@sweco.se

Vinnovanummer
2016-02648