Skip to main content

HUGO

I sin första fas, 2018-2019, utvecklade parterna en prototyp och utvärderade potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor. Under den andra fasen, 2021, undersökte man affärsmodeller för framtida autonoma och fossilfria matleveranser.

hugo vinkel

E-handeln växer extremt snabbt och i framtiden kan detta innebära många negativa effekter för vår jord. Framtidens paketleveranser kommer att domineras av självgående leveransmodeller och denna nya teknologi kommer att introduceras snabbare än vad många tror. Det finns många olika flaskhalsar i den moderna distributionskedjan, speciellt leveransen av varan från citynära logistikhub till slutkonsumenten, ofta referat till som "sista milen".

Syftet med projektet och det långsiktiga målet var i den första fasen att utforska nya innovativa och miljövänliga sätt att utföra sista milen leveranser. ​Projektet gick ut på att gå från idé till färdig prototyp genom att utforska, undersöka och bygga en självkörande sista-milen-robot för att lösa problemet med kostsamma, tidskrävande och omiljövänliga transporter.

Projektet förväntades validera om den tilltänkta lösningen var/är möjlig att genomföra och om det kan i framtiden ersätta nuvarande lösningar för att således minska utsläppen av fossila bränslen. Utfallet blev positivt då prototypen fungerar och intresset finns att vidare utveckla den lösning som projektet ledde till. Prototypen HUGO utgår från en modulär design där alla sensorer för att köra autonomt befinner sig i chassin. Med denna design kan roboten anpassas för att leverera en stor variation av paket och varor.

Projektperiod 2021

Projektet kommer i sin andra fas att titta på affärsmodeller för att etablera last mile-leveranser för matleveranser och utarbeta en rapport där man går igenom förutsättningar och behov. Det kommer genomföras pilotprovkörningar/demonstrationer tillsammans med COOP och Foodora under projektet. Dessutom genomförs förberedande arbete i att reda ut förutsättningar att använda internettjänster för delning av data genom exempelvis Drive Sweden Innobataion Cloud.

  • Identifiera affärsmodeller som fungerar för lastmile med fokus på matleveranser.
  • Identifiera förutsättningar för infrastrukturen och krav för att möjliggöra autonoma hemleveranser.
  • En förstudie hur man kan dela data, t.ex. Drive Sweden Innovation Cloud.

Period
2018 - 2019, jan 2021 - maj 2021

Kontakt
Sara Berge
sara@berge.io

Projekt partners
FoodoraCoop och Högskolan i Borås
Ericsson, Sportlala, Textilhögskolan i Borås