Skip to main content

Helsingbotica Community Robot

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens fordon genom att utföra tester av självkörande leveransrobotar i Helsingborgs stad. Den primära leveransen från projektet kommer att vara utveckling, genomförande och utvärdering av en pilot för leveransrobotar.

Foto som visar en edn person som joggar längs havet och en levernasrobot som står på en asfalterad väg som ansluter till joggingspåret

Ett av huvudmålen med förstudien ”HelsingBotica - förstudie om datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar ” var att identifiera pilotprojekt där autonoma leveransrobotar (ALR) skulle kunna göra mest nytta utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Syfte och mål 

Projektet testar autonoma kvartersrobotar i ett villaområde i Helsingborg där robotarna kommer att ersätta konventionella skåpbilar för att leverera varor direkt till bostäder. Projektet kommer undersöka sätt att sömlöst integrera ny teknik, autonoma leveransrobotar, i befintligt distributionssystem där vi tar hänsyn till robotars fördelar och nackdelar. Detta görs genom att utföra ett antal leveranser av apoteksvaror med hjälp av leveransrobot till slutkonsument. Det långsiktiga målet är att genom detta förbättra hållbarheten för den sista kilometern. Fokus ligger på prototyputveckling, invånarnas och kundens upplevelse, affärsnyttan, klimatnyttan samt digitala lösningar för att styra mot fler hållbara leveranser. Projektet har potential att stärka Sveriges position på området genom att utveckla nya mer lönsamma, hållbara och socialt anpassade arbetssätt inom e-handel den sista delen i kedjan. 

Metod 

Projektet inleds med planering och design av lösningen, följt av utveckling och tester för att säkerställa funktionalitet och säkerhet. Pilottester genomförs därefter där roboten från Hugo Delivery levererar varor från Apotea till kunder med hjälp av Best Transport, där särskilt kundupplevelserna utvärderas. Slutligen analyseras potentialen för skalbarhet, affärsmodeller och hållbarhet för att bedöma lösningens långsiktiga användning i större skala. Projektet använder digital teknik för hållbarhet, utvecklar användningen av mikromobilitet genom leveransrobotar i Helsingborg och undersöker uppskalningsmöjligheter samt bärkraftiga affärsmodeller. 

Resultatanvändning 

Resultatet kommer användas för att öka kännedomen om robotars betydelse för framtida e-handelsleveranser och som underlag för aktörerna i projektet att utvärdera robotars potential.

Tidsperiod
Maj 2024-maj 2026

Partners
Apotea AB, Best Transport AB, Helsingborgs stad, Hugo Tech AB, VTI

Projektledare 
Niklas Arvidsson 
niklas.arvidsson@vti.se

Vinnovanummer
2024-01380