Skip to main content

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Motorväg som har vita och röda streck efter lamporna på bilarna

Genom fyra genomförbarhetsstudier har projektförslag för att utveckla lösningar för mer effektiva och hållbara godstransportsystem tagits fram, med koppling till digitalisering, uppkoppling och fossilfria energikällor. En strategisk arbetsgrupp etablerades också med syfte att generera nya projekt

Projektperiod
December 2017 - augusti 2018

Vinnovanummer 
2017-05201