Skip to main content

Drive Sweden Innovation Cloud

(2016-2021) Projektet förser Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området. Molntjänsten, med alla dess funktioner, är tillgänglig för projektpartners och kan användas för att interagera med nya aktörer.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Projektet, vars officiella titel är System och tjänster för mobilitet, har mellan 2016 och 2020 utvecklat och demonstrerat en första gemensam molnbaserad plattform med funktionalitet för uppkopplade fordon, digital infrastruktur, datadelning och gränssnitt mot testplatser och partners.

Drive Sweden Innovation Cloud används idag som en plattform för flera av Drive Swedens projekt och piloter, som till exempel LIMA5GRIDE och CEVISS.

Sammanfattning

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse. Delar av funktionaliteten har kunnat kommersialiseras av projektets aktörer och här används konceptet Connected Traffic Tower för att paketera, marknadsföra och exportera lösningar som specifikt stödjer uppkopplad automatiserad mobilitet.

Under 2021 delas arbetet inom projektet upp i följande arbetspaket/leverabler:

 • WP1 Drive Sweden Innovation Cloud Datadelning och visualisering
  Drift samt stöd för anslutna partners och pågående projekt och testsajter.
 • WP2 Connected Traffic Tower
  Vidareutvecklad funktionalitet för Traffic Tower i samarbete med aktuella pilotförsök. Specifik funktionalitet för att stödja uppkopplade automatiserade fordon.
 • WP3 Digital tvilling med simulering och AI
  Specific-funktionalitet för att stödja projekt med simulering och AI för ökad skalbarhet i piloter och automatisering.
 • WP4 Uppkopplat gods och logistik
  Utveckling och test av grundläggande funktionalitet som stödjer automatiseringav godstransporter och logistik.

Under denna projektperiod kommer den gemensamma molnplattformen förses med utvecklad funktionalitet för Innovation Cloud ochTraffic Tower med stöd för digital tvilling, AI och simulering. Ovanpå detta kommer molnplattformen att stödja och drifta de delprojekt och tjänster som väljer att driftas i den gemensamma molnplattformen. En specifik satsning på gods- och logistik syftar till att få igång projekt inom området och identifiera och testa funktionalitet relaterat till detta. 

Projektet har genom Drive Sweden och genom projektets centrala aktörer –varav flera är globala ledande företag – omfattande internationella kopplingar. Dessa kommer aktivt att nyttjas för omvärldsbevakning, resultatspridning samt för att hitta partners och nya affärsmöjligheter. 

Se videon: Smart mobility is here

Period
Molnsystemet kommer att utvecklas och användas så länge Drive Sweden finns.

Kontakt
Stefan Myhrberg, Ericsson
stefan.myhrberg@ericsson.com

Projektpartners
EricssonScaniaNobinaKTHKista Science City, TeliaTelenorViktoria Swedish ICT (RISE), Trafikverket