Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Framväxten av nya tjänster skulle kunna leda till nya roller, nya aktörer och förändringar i nuvarande värdekedjor. Utvecklingen vi ser sätter press på dagens affärsmodeller och öppnar dörren för att radikalt ändra dem, samtidigt som nya aktörer med nya affärsmodeller kan göra entré.

Projektet vill accelerera implementeringen och användningen av uppkopplad, delad och automatiserad mobilitet genom att identifiera och lösa flaskhalsar kopplade till affärsmodeller. Uppkopplade och automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster innebär förändringar för dagens transportmarknad i form av nya utmaningar och möjligheter kopplade till affärsmodeller för både person- och godstransporter för dagens transportmarknad. Projektet vill därför hjälpa partners med att utceckla projektidéer relaterade till förändringar av affärsmodeller.

Drive Sweden Business Model Labs mission är att vara en inkubator för projekt och aktiviteter kopplade till utvecklandet av affärsmodeller och att ge stöd till projekt som arbetar efter Drive Swedens mål.

Business Model Lab arbetar med specifika case och under 2020 säkrades finansering för ytterligare fyra sådana. De nya casen innebär en betydande expansion för labbet.

Period
2019-09-01 - 2023-02-08

Projektpartners
KTH ITRL, Sustainable Innovation, EasyMile, Applied Autonomy, Kyyti, Go Mobile As, Arthur D. Little AB, Freelway, ElonRoad, DHL, Vattenfall, Ragn-Sells, Bring.

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation