Skip to main content

CCAM Sweden

CCAM Sweden syftar till att samla och engagera svenska och nordiska aktörer inom området uppkopplad, kooperativ och automatiserad mobilitet (CCAM). Målet är att via aktörernas engagemang i olika nätverk bättre förstå behovsbilden av vilka tjänster som behöver utvecklas, öka kunskapsnivån i området, samt bidra till färdplaner och andra strategidokument.

Foto som visar EU-flaggan och svenska flaggan

Bakgrund, problem- och nulägesbild

CCAM står för kooperativ, uppkopplad och automatiserad mobilitet och är ett brett område där olika nivåer av automatiserade funktioner ingår, exempelvis självkörande fordon. Området har stor potential att bland annat höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten i samhället. För att detta ska ske krävs ett brett samarbete både på nationell nivå och internationell nivå mellan industrin, myndigheter och akademin.

Ett av de viktigaste partnerskapen som arbetar för att främja CCAM är EU:s CCAM-partnerskap som bildades 2021. Drive Sweden är medlem i CCAM-partnerskapet, liksom flera av Drive Swedens partners. Tidigare Drive Sweden projekt har kunnat möjliggöra för ökat internationellt engagemang, och detta behöver växlas upp än mer och bland annat engagera flera svenska partners, inte minst behovsägare, skala upp projekt med EU-finansierade medel, och vara med och påverka policy och regelverk på EU-nivå.

Syfte och mål med projektet

CCAM Sweden syftar till att samla och engagera svenska och nordiska aktörer inom området kooperativ, uppkopplad och automatiserad mobilitet (CCAM). Målet är att dra nytta av och öka aktörernas engagemang i olika nätverk, framförallt EUs CCAM-partnerskap, bättre förstå behovsbilden av de tjänster som behöver utvecklas, öka kunskapsnivån i området, samt bidra till färdplaner och andra strategidokument.

Projektarbetet genomförs genom omvärldsbevakning, workshops, intervjuer och litteraturstudier. 

Förväntat projektresultat inkluderar bland annat bättre förståelse av samhällsaktörernas behov, samt analyser och rekommendationer kring hur man bäst kan implementera CCAM-tjänster. Resultatet kan exempelvis användas till att öka kunskapsnivån i Sverige kring CCAM, och att fler vågar testa och utveckla CCAM-tjänster, exempelvis genom att delta i EU-finansierade projekt.

Tidsperiod
April 2024 –  april 2026

Partners
Autoliv, AB Volvo, Einride, Scania, Telia, VY Buss, Volvo Cars 
Chalmers tekniska högskola, RISE, SINTEF, VTI
Göteborgs stad, ITS Norway, Stockholms stad, Trafikverket, Transportstyrelsen, Västtrafik

Projektledare
Jonas Höglund, Lindholmen Science Park 
jonas.hoglund@lindholmen.se

Vinnovanummer
2024-01065

Nyheter om CCAM Sweden

Gruppfoto på deltagare vid EU-CAD konferensen på Irland 18-19 april

Referat från EU-CAD symposium

2024-04-22
Dublin stod som värdstad för EUCAD-symposiet i mitten av april. Symposiet genomfördes i samband med konferensen Transport Research Arena ( TRA ). Mötet samlade offentliga och privata intressenter inom...

Läs mer om tidigare faser av CCAM Sweden

ds eu flags

EU-koordination Drive Sweden

Projektet syftar till att ge Drive Swedens partners bättre tillgång till och ytterligare styrka från mobilitetsrelaterade arbeten inom EU. Genom att öka engagemanget på EU-nivå öppnas nya dörrar för...
EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS

HEUDRIS projektet syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska...