Skip to main content

Autonomous Site - Confined Autonomous Solution test and validation

(2020-2021) Projektets mål var att testa, verifiera och validera ett autonomt (L4) transportsystem för ett avgränsat område.

traktor vid bro

Volvos mål var att validera L4 maskiner och kommunikationen i syfte att skapa ökad kunskap kring vad som behöver förbättras. RISE mål var insamling av maskindata, framtagning och analys av maskinmodeller baserat på operativa data i verklig miljö. Modellerna påvisade signifikans för optimering av produktivitet samt uptime. Telias mål var att bistå med nätkapacitet för de tester som skulle genomföras, data från testerna och kompetens i datakommunikationsfrågor. Ericsson mål inkluderade remotehantering, hantering av telemetridata och en Digital tvilling.

Resultat och förväntade effekter

Test av systemet i verklig kundmiljö samt testmiljö resulterade i lärdomar, insikter kring systemets mognad och förbättringsområden. Testningen i Hofors visade att det är möjligt att inom relativt kort tid, införa en fullt autonom transportlösning i en verklig produktionsmiljö hos en kund. Förbättringar för att nå kundernas krav på tillgänglighet, uppskalning och kommersialisering. Resultatet indikerar hög potential att optimera med digitala tvillingar baserat på maskindata. Projektet indikerar ett värde i att jämföra och samköra nätets kapabilitet över bansträckningen.

Upplägg och genomförande

Projektet hade regelbundna avstämningsmöten varannan vecka för att stämma av status vilket visade sig vara extra bra under pandemin för att skapa momentum och utbyte av resultat och planering av fortsatt arbete. Vi gjorde tester och analys på autonoma maskiner i en riktig testbana där vi installerade infrastrukturen för att testa och validera funktionen, kommunikationen mellan fordon och infrastruktur. Datan som användes kom från verklig kunddata som därefter analyserades. En slutdemonstration är planerad.

Slutpresentation

Period
November 2020 - november 2021

Kontakt
Pernilla Sustovic, Volvo
pernilla.sustovic@volvo.com

Projektpartners
Volvo GroupEricssonTeliaRISE

Vinnovanummer
2020-04443