Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VaViM

För att uppnå skalbarhet och robusthet behöver verifiering och validering (V&V) av självkörande fordonssystem till stor del genomföras virtuellt. För detta krävs validerade modeller på sensorer, fordon och omgivning där systemen skall operera.
A virtual, autonomous vehicle. Photo: Shubham Dhage on Unsplash.

Målet med denna förstudie är att identifiera state-of-the-art (SoA) och högprioriterade forskningsfrågor inom metoder för validering av de modeller som krävs för virtuell V&V av självkörande fordonssystem inom inhägnat område, samt att formulera en gemensam projektansökan med identifierade nyckelaktörer för fortsatta studier.

Förstudien förväntas resultera i en SoA rapport samt i en gemensam projektansökan med identifierade nyckelaktörer för fortsatta studier. Den långsiktiga målsättningen är att erhålla objektiva mått på tillförlitligheten av virtuell V&V av självkörande fordonssystem. Med ett arbetssätt där validerade modeller och verkliga tester används sida vid sida möjliggörs en effektiv och predikterbar kontinuerlig V&V av produktens kvalitet och säkerhet under dess hela livscykel; förstudiefas, utvecklingsfas; driftsättande; underhåll & systemoptimeringar.

Planerat upplägg och genomförande

1. SoA; Undersökning av den senaste forskningen och tillämpningen inom validering av simuleringsmodeller inom autonomiområdet och relevanta angränsande områden med liknande problematik. Analys av andra aktörers metodik och resultat inom liknande område.

2. Forskningsfrågor; uppkoppling mot nya partners och formulering av en större gemensam projektansökan för fortsatta studier.

3. Feasibility-studie; Modelleringsinsats med modell av fordon, omgivande fysisk miljö och autonomi-modell. Genomförande av enklare fysiska jämförande tester, resultat och slutsatser.

Tidsperiod
Feb 2022 - Aug 2022

Kontakt
Stefan Thorn, Volvo Autonomous Solutions
stefan.thorn@volvo.com

Partners
Volvo Autonomous Solutions, Blekinge Tekniska Högskola