Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Välkommen Ombord

(2019-2020) Samverkansprojekt inom crowdsourcing för morgondagens kollektivtrafik och kombinerad mobilitet. Projektet angriper crowdsourcing och aktiv resenärsmedverkan, då det är centralt för bibehållandet av kollektivtrafikens konkurrenskraft samt för integration mot kompletterande transporttjänster.

Detta projekt samlar aktörer från RKM, operatörsled och trafikmyndighet, med operativt och strategiskt ansvar för kollektivtrafiken, tillsammans med näringsliv och akademi, i syfte att bana väg för en accelererad svensk utveckling inom området crowdsourcing inom kollektivtrafiken - som tar sin utgångspunkt i reella förutsättningar och krav.

Genom att skapa förutsättningar för kollektivtrafikresenärer att medverka, dela data och interagera i realtid med det samlade kollektivtrafiksystemet från sina mobiltelefoner läggs grunden för ett betydande värdeskapande, i syfte att stärka kollektivtrafiken. Vidare skapas naturliga bryggor mot angränsande utvecklingsområden, där den uppkopplade resenären också står i centrum; inom kombinerade mobilitetstjänster och MaaS, transportautomatisering och AV, samt on-demand/last-mile transporter, för att nämna några.

Projektmålen är dels att etablera en gemensam kunskapsbild av verklighetens förutsättningar i kombination med de möjligheter som dessa nya tekniska koncept ger. Dels att göra en gemensam kravställan utifrån ett trafikutövarperspektiv. Dels att implementera önskvärda funktioner som pilot-tillämpning, i syfte att kunna verifiera teknisk genomförbarhet, möjliggöra praktisk utvärdering, samt lägga grund för fortsatt utveckling.

Projektperiod:
Jan 2019 – Sept 2020

Projektpartners:
Veridict AB, RISE Viktoria, Keolis Sverige AB, Skånetrafiken, Värmlandstrafik AB samt Trafikverket.

Kontaktuppgifter:
Alexander Seward, info@veridict.com