Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Självkörande fordon på landsbygd

Syftet med projektet är att undersöka under vilka förutsättningar självkörande fordon ge göra kollektivtrafik på lansbygden mer attraktiv och på så sätt bidra till en omställning till ett hållbart transportsystem.
Photo by Pratichi Mallick on Unsplash

Lokaltrafiken på landet används inte så mycket som den han kapacitet för. Bussarna, när de väl kommer, går nästan tomma. Landsbygdens tillgänglighet är i praktiken mer eller mindre helt byggd på biltrafik - vilket behöver förändras när framtidens transportsystem ska effektiviseras och göras mer jämlik. Landsbygdens nuvarande lokaltrafik har stora ekonomiska utmaningar.

I våras publicerades förarbetet till detta projektet i en nulägesanalys med rekommendationer för hur självkörande delade fordon kan få en möjlighet att stärka attraktionskraften av Sveriges landsbygd genom förbättrade kommunikationsmöjligheter och minskat bilberoende. Nu föreslår vi nästa steg genom att göra en genomförbarhetsstudie baserad på svenska kommuners lokala omständigheter och internationella aktörers tekniska möjligheter - och därmed skapa underlag för såväl kommersiella som förkommersiella upphandlingar. 

Bussar utan förare kan ha en dramatiskt minskad driftskostnad - och samtidigt en ökad servicenivå - jämfört med befintliga alternativ. Detta kan möjliggöra högre turtäthet och mer flexibla turer än det som vi idag har med anropsstyrd trafik på landsbygden. Men för att detta ska bli möjligt behöver fordonstekniken, infrastrukturen och affärsmodellerna anpassas och utvecklas. 

I detta projekt identifierar vi utmaningar och tar fram lösningar för att nå denna potential genom att djupdyka i fyra svenska kommuners behov (Skellefteå, Gotland, Eskilstuna och Lund), lokala möjligheter och utmaningar. Vi utvecklar möjliga lösningar med lokala och internationella intressenter.

Projektperiod:
2020-01-06 - 2021-03-31

Projektpartners:
RISE, Eskilstuna, Lund, Skellefteå, Gotland, Trafikverket, Ramböll

Kontaktuppgifter:
Håkan Burden, hakan.burden@ri.se