Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

SESMA

(2019-2020) Delningsekononomi och acceptans av smart mobilitet kräver kunskap i samverkan. Aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor kommer i detta projekt att utveckla kunskap om tekniska, samhälleliga och hållbara aspekter av transportvanor, autonoma och eldrivna fordon samt tjänster för delningsekonomi – med invånaren i centrum.

Fundamentet i SESMA är kartläggning av invånarnas transportbeteende i en kommun där befolkningstätheten är avsevärt lägre än i Svenska storstäder. Ett av Sveriges transportpolitiska mål är att tillhandahålla en hållbar transportförsörjning i hela Sverige, däribland ingår städer utanför storstadsregionerna. Autonoma, delade, eldrivna fordon (ADEF) finns och det är ett faktum att de kommer att användas och samexistera med övrig trafik inom kort. Det finns ett otal både kommersiella och vetenskapliga försök med tekniken som sådan. Men om inte de potentiella användarnas mobilitetsbeteende är öppet för en sådana lösningar riskerar självkörningstekniken främst bli ett stöd till den traditionella föraren/ägaren än att öppna upp för ett förändrat mobilitetsbeteende.

SESMA:s syften är:

  • att undersöka och kartlägga individers befintliga mobilitetsvanor samt deras uppfattningar och upplevelser av automatiserad, eldriven och delad körning i praktiken
  • att stödja Trollhättans Stad i deras strategi och planering för Agenda 2030
  • att genom medborgardialoger och samskapande av tjänster och applikationer öka acceptansen för delningsekonomi och smart mobilitet

Invånarna blir medskapare av tjänster som skall förbättra tillgänglighet och miljön i det omgivande samhället. SESMA lägger speciellt stor vikt vid urvalet av deltagare i detta skede då vi vill generera ett brett spektrum av perspektiv på mobilitet utifrån ålder, kön, familjesituation, etnicitet, funktionsvariation samt grundinställning till teknik och förändring.

SESMA:s mål är att ta fram:

  • En validerad affärsmodell för tillverkare av uppkopplande, autonoma, eldrivna och delade fordon
  • Riktlinjer för stadsplanering vid omställning mot smart mobilitet i Trollhättans Stad
  • Demonstratorer av digitalaapplikationer som stödjer delningsekonomi och smart mobilitet i städer av Trollhättans storlek
  • Beskrivningen av tjänsten som stödjer delningsekonomi

SESMAs aktörer har var för sig och gemensamt byggt upp internationella kontakter där det kommer ske aktivt kanskapsutbyte.

Mer information:

Projektperiod:
20190101-20201230

Projektpartners:
NEVS, Trollhättans StadRISE

Kontaktuppgifter:
lars-olof.johansson@hv.se
ulrika.snis@hv.se
livia.norstrom@hv.se