Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Säkerhet för autonoma fordon ur ett samhälls- och systemperspektiv

Samhällets digitalisering innebär för det mesta en mycket positiv samhällsutveckling. Inom mobilitetsområdet kan smarta uppkopplade fordon bidra till mer hållbara och effektiva transportsystem som också kan möta den enskilde individens behov.

Samtidigt ställs idag allt fler frågor om hur säkra dessa system egentligen är med tanke på alla cyberhot som påverkar allt från sjukhus till industriella anläggningar. Det är därför av största vikt för den fortsatta utvecklingen av smarta mobilitetslösningar att cybersäkerhet får en framträdande roll och att förståelse, kunskap, och engagemang i dessa frågor ökar både hos privata och offentliga aktörer. 

Detta projekt syftar till att lyfta frågan om cybersäkerhet för autonoma uppkopplade fordon till systemnivå med fokus på möjliggörande av en positiv samhällsutveckling. I denna förstudie kommer vi att utnyttja en ny mobilitetsarena kallad ELIN som kommer att starta i Linköping under 2019 och bygga vidare på en aktörskonstellation bestående av 8 offentliga och privata organisationer. På en teknisk nivå kombinerar ELIN en elektrisk autonom buss med en digital infrastruktur som bland annat inkluderar en Control Tower-funktion, vilken möjliggör extern styrning av bussen från en kommandocentral. Detta skapar både nya spännande möjligheter men också nya risker speciellt relaterat till cyberhot.

Vi avser undersöka och analysera dessa risker, men också göra en omvärldsanalys med avseende på vilka standarder och initiativ som finns och hur olika aktörer behöver förhålla sig till dessa. Projektet kommer att arrangera tre workshops och praktiskt studera ELIN-plattformen från ett säkerhetsperspektiv.

 

Period
November 2019 - Oktober 2020

Kontakt
Mikael Asplund, Linköpings Universitet
mikael.asplund@liu.se

Projektpartners
RISE, Scania, Transdev, Combitech, Ericsson, NFC