Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Safety Case for Autonomous Trucks

Projektet kommer att utforska hur man på ett säkert vis kan hantera fjärrassisterade fordon i blandad trafik och med högre hastighet. Scenariet kommer att utforskas vid AstaZeros testområde och avslutas med en demonstration på Lindholmen, Göteborg.
An autonomous truck from Einride on a public road. Photo: Einride.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att bidra till nästa utvecklingsfas genom att systematiskt undersöka – både från juridiskt och tekniskt perspektiv – hur man på ett säkert vis kan hantera fjärrassisterade fordon i blandad trafik och med högre hastighet. Detta projekt kommer att få tydlig effekt eftersom det kommer att visa godstransporter utan säkerhetsvärd ombord och med högre hastighet än i dagens piloter i Sverige och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att påskynda utvecklingen av godstransporter genom att samla svensk-fransk expertis och hitta synergier och nyckelaspekter för att möjliggöra antagande av nischmarknader. Vi tar upp de kritiska säkerhetsaspekterna ur ett juridiskt och tekniskt perspektiv för att förbereda och slutligen genomföra demonstrationer på Lindholmen, Göteborg. Projektet kommer att bidra till teoribyggnad, praktisk förbättring och rekommendationer om hur man säkert kan hantera fjärrstyrning i Sverige, Frankrike och i andra EU-länder.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus i projektet är att utforska hur man säkert kan hantera fjärrassisterade lastbilar med högre hastighet i en blandad trafikmiljö. Scenariet kommer att undersökas genom testning vid AstaZeros testområde och avslutas med en kort demonstration med Einrides Pod på Lindholmen, Göteborg. Under RISE:s ledning kommer parterna att föreslå metod och ram för säkerhetsargumentation som hanterar variation och alla olika perspektiv. Rekommendationer för allmän vägtillämpning på Frankrike / EU-marknaden ges.

Fransk referensgrupp

Projektet har en fransk referensgrupp bestående av:

Tidsperiod
Oktober 2020 - April 2022

Kontakt
Cilli Sobiech, RISE
cilli.sobiech@ri.se

Partners
AstaZeroEinrideEricssonRISETelia