Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Plattform för snabb och effektiv implementering av digital infrastruktur för transportsystemet

Förstudien avser att inom Drive Swedens fokusområde Digital infrastruktur samla näringsliv, myndigheter och övriga offentliga aktörer och skapa förutsättning för långsiktig samverkan kring strategier, forskningsagendor för en interoperabel digital infrastruktur för vägtransportsystemet.
A picture showing a web of connected things.

Vid sidan av att säkerställa att en gemensam färdplan etableras har förstudien fokus på att ta fram och prioritera konkreta förslag för kommande utlysningar och projekt. Exempel på leverabler i förstudien är: Rekommendationer för samverkande plattformar för datautbyte och analys, redovisning av planer för utbyggnad av kommunikationsinfrastruktur, riggning av testmiljö för cybersäkerhet med mera.

 

Period
Oktober 2019 – April 2020

Kontakt
Lei Chen, Rise
lei.chen@ri.se

Anders Johnson, Rise
anders.johnson@ri.se

Projektpartners
Trafikverket