Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

PLATT

För att möta dagens utmaningar kring teknikutveckling i relation till existerande regler och lagar behöver offentliga och privata aktörer se varandras perspektiv för att hitta hållbara lösningar. Projektets syfte är att utforska den utmaningen inom försöksverksamhet för självkörande transporttjänster.

Idag finns en stark politisk vilja att möjliggöra försök med självkörande fordon på allmän väg och sedan 2017 finns en förordning som reglerar försökstillstånden. Hur aktörerna i praktiken tolkar, genomför och hanterar tillståndsprocessen varierar i stor utsträckning beroende på vem som söker, med vilket system försöken ska utföras och var försöken är planerade att utföras. Samtidigt representerar de sökande ofta en agil kultur som går stick i stäv med regelverket för offentlig förvaltning.  

Syftet med PLATT-projektet är att harmonisera synen på tillståndsprocessen för vägförsök för automatiserade transporttjänster och att utveckla möjligheterna med att skala upp försöksverksamheten. Försöken kommer att utföras i form av policy-lab där nyutvecklad automationsteknik ska prövas i verkliga miljöer och utvärderas i relation till tillståndsprocessen.

Projektet studerar två praktikfall, hanterade av två olika fordonsutvecklare som ska sammanställa var sin tillståndsansökan för genomförande av vägförsök. Dessa praktikfall ska beskrivas genom tre arbetspaket:

  1. genomföra analys av hur godstransporter kan automatiseras och relationen till existerande lagar och regelverk
  2. ta fram ansökan för försök med automatiserade transportsystem och därefter genomföra dessa. Även första delen av de praktiska försöken ingår i PLATT-projektet eftersom tillstånden under löpande försök bör kunna anpassas för att inkludera mer komplexa trafiksituationer.
  3. utvärdera ansökningsprocessen, samarbetet mellan intressenter samt sprida slutsatser.  Insikterna från de två fallstudierna reflekteras i en större konstellation där logistikaktörer och fordonsutvecklare med liknande behov deltar tillsammans med offentliga aktörer på lokal och nationell nivå. Detta för att göra resultaten och rekommendationerna från studierna så allmänna och relevanta som möjligt.

Period:
Oktober 2018 – oktober 2019

Kontakt
Björn Enqvist 
Combitech AB
bjorn.enqvist@combitech.se
Telefonnummer: 0734 374 066

Projekt partners
Combitech AB, Einride AB, RISE AB, Volvo Technology AB