Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

KRABAT Policy lab

(2017-2020) KRABAT Policy lab arbetar med att hitta och prova innovativa lösningar för regelverksfrågor, när befintliga lagar skapar hinder för utnyttjande av ny teknologi och nya affärsmodeller.
Photo by Helloquence on Unsplash
Projektet ingår i KRABAT, en del av Regeringens samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” och finansieras till delar av  Vinnova genom Drive Sweden.

Projektet syftar till att inrätta en facilitatorfunktion inom Drive Sweden för att stötta tillämpningsprojekten med att driva frågor rörande policy, infrastruktur och digital Infrastruktur.

Digital teknik & infrastruktur
Här utgår vi från behovet att testa ny teknik i verklig miljö för att dra lärdomar, identifiera utmaningar och hitta lösningar. Hur kommer exempelvis kameror på AVs kunna hanteras och hur ser utmaningarna kring datalagring i utveckling av digitala ekosystem ut?

Fysisk teknik & infrastruktur
Även här utgår vi från behovet att testa ny teknik i verklig miljö för att dra lärdomar, identifiera utmaningar och hitta lösningar. Exempelvis synar vi tillståndsprocessen för små AVs i Kista och kommunernas försök att stimulera bilpoolsverksamhet.

Lagar, regler & policyprocesser
Här utgår vi från policy eller policy-processer som behöver utvecklas. Exempelvis undersöker vi hur man kan utveckla processer för tillståndsförfarandet för test av ung teknik i verklig miljö.

Projektet utvecklades och fokuserade på två scenarier, om P2P-bildelning och mobilitet som en arbetsförmån. Se positionpapers på detta nedan.