Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Intelligenta beslutsstödsystem för utvecklad planering av transportsystemet

(2020-2021) Projektet syftar till att utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv och i linje med målbild 2030 ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en ökad förståelse för hur Trafikverket kan dra nytta av AI för att utveckla den långsiktiga planeringen av transportsystemet.
Illustration av olika fordon som kontrolleras via sensorer och uppkopplade system, vid en korsning. Illustration: Ella Frödin.

Målet var att identifiera relevanta och/eller mogna AI-tillämpningar och att ta fram ett ”State of the art”-kunskapsunderlag som kan användas inför en kommande innovationsupphandling. Resultaten i denna förstudie kan även nyttjas vägledande för framtida forskningsinriktade AI-initiativ.

Projektet genomfördes under perioden juni 2020 – april 2021 under projektledning av Lindholmen Science Park, specifikt det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden i samarbete med AI Sweden och Trafikverket. Forskare knutna till Data as Impact Lab vid Högskolan i Borås har bidragit till analysen av vetenskapliga publikationer. Utöver dessa organisationer bidrog ett antal samarbetspartner
genom intervjuer, deltagande i workshops, samtal och mejlväxlingar. Det materialet kompletterades med både nyhetssökningar/-bevakningar och nämnda sökningar av vetenskapliga publikationer för vidare sammanställning i en analys. 

I projektet identifierades AI-applikationer för luftkvalitet och trafiksäkerhet som två prioriterade områden inom Trafikverket, då de är grundläggande att förbättra för ett mer hållbart transportsystem och ett behov finns att utveckla nya arbetssätt. För att konkretisera frågeställningarna ytterligare lades fokus på vägtransportsystemet. Därmed avgränsades arbetet till att utreda och sammanställa en ”State Of The Art” för AI tillämpningar för luftkvalitet och trafiksäkerhet inom vägtransportsystemet.

Slutrapport

Det här projektet är avslutat, läs slutrapporten här

Period
Juni 2020 - April 2021

Kontakt
Sofia Löfstrand, Drive Sweden
sofia.lofstrand@lindholmen.se

Projektpartners
AI Sweden, Drive Sweden, Trafikverket