Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

HUGO

Projektet har som syfte att ​undersöka, utveckla en prototyp och utvärdera potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor.

E-handeln växer extremt snabbt och i framtiden kan detta innebära många negativa effekter för vår jord. Framtidens paketleveranser kommer att domineras av självgående leveransmodeller och denna nya teknologi kommer att introduceras snabbare än vad många tror. Det finns många olika flaskhalsar i den moderna distributionskedjan, speciellt leveransen av varan från citynära logistikhub till slutkonsumenten, ofta referat till som "sista milen".

Syftet med projektet och det långsiktiga målet är att utforska nya innovativa och miljövänliga sätt att utföra sista milen leveranser. ​Projektet gick ut på att gå från idé till färdig prototyp genom att utforska, undersöka och bygga en självkörande sista-milen-robot för att lösa problemet med kostsamma, tidskrävande och omiljövänliga transporter.

Projektet förväntades validera om den tilltänkta lösningen var/är möjlig att genomföra och om det kan i framtiden ersätta nuvarande lösningar för att således minska utsläppen av fossila bränslen. Utfallet blev positivt då prototypen fungerar och intresset finns att vidare utveckla den lösning som projektet ledde till. Prototypen HUGO utgår från en modulär design där alla sensorer för att köra autonomt befinner sig i chassin. Med denna design kan roboten anpassas för att leverera en stor variation av paket och varor.

Period
2018 - 2019

Kontakt
David Börjesson:
david.borjesson@berge.io
+46 (0)702 67 54 45

Projekt partners
Ericsson, Sportlala, Textilhögskolan i Borås