Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hållbara Mobilitetstjänster

(2017-2019) Projektet (även kallat Scania GO) avser att skapa och driftsätta mobilitetstjänst, visa uppskalningseffekter samt ta fram affärsmodeller. Resultaten var goda och bland annat kan man konstatera att man förbättrat förutsättningarna för medarbetarnas interna transportbehov.

Projektets syfte och mål

Projektet hade som syfte till att ta fram, demonstrera och utvärdera en molnbaserad multimodal mobilitetstjänst för persontransporter. Detta demonstrerades på Scanias industriområde i Södertälje och erbjöds till de ca 12 000 anställda. De trafikslag som ingick i tjänsten var interntaxi, rundtursbussar, Scania Job Express, SL-bussar på linjer som passerar området samt el-cyklar.

Projektet syftade även till att studera affärsmodeller för deltagande parter i multimodala transporttjänster/mobilitetslösningar vad det gäller styrande-, operationella-, logistiska- och finansiella aspekter.

Syftet och målet med att ta fram och utvärdera en multimodal mobilitetstjänst för persontransporter på Scanias industriområde i Södertälje är till fullo uppnått. Slutsatsen är i korthet att Scania Go har förbättrat förutsättningarna för medarbetarnas interna transportbehov, men att det inte löser områdets generella trafiksituation. Lärdomar från projektet har lett till att varianter av lösningen utforskas.

Slutrapport

Det här projektet är avslutat, här kan du läsa slutrapport och presentation

Projektperiod:
2017-06-01 - 2019-05-31

Projektpartners:
Kungliga Tekniska högskolanVerdict ABScania CV Aktiebolag 

För mer information, kontakta:
Marie Ljungberg
marie.ljungberg@scania.com