Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Guidning för resor med autonoma fordon

(2019-2020) Projektet kombinerar två relativt outforskade men lovande teknikgrenar - vibrotaktil guidning och autonoma fordon - för att skapa en ny tillämpning och testa och utvärdera denna kombination hos blinda/döva/dövblinda där vi ser att dessa tekniker har potentiellt livsomvälvande effekter avseende ökad frihet och livskvalitet genom självständig mobilitet.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att studera förutsättningar för blinda (B), döva (D) och dövblinda (DB) personer att med guidningsteknik resa helt på egen hand i autonoma fordon. Målet är att ge denna grupp i samhället ökad frihet och livskvalitet.

Mål för projektet

När projektet är avslutat ska följande ha uppnåtts:

  • En kartläggning av B/D/DB behov före, under och efter resa med autonoma fordon under svenska förhållanden.
  • Befintliga prototyper för vibrotaktil guidning av B/D/DB ska ha testats i en ny kontext - användning med autonoma fordon.
  • Resor med autonoma fordon ska ha testats och utvärderats med B/D/DB avseende användarvänlighet och potentiell nytta för individen och för samhället.
  • En bedömning av skalbarheten och behov av teknikutveckling för den föreslagna lösningen för kollektivtrafik och sjukresor ska ha genomförts tillsammans med projektparterna.

Projektperiod:
20190101-20200630

Projektpartners:
Örebro universitet, Norconsult Astando, Västtrafik, VGR Sjukresor, Synskadades riksförbund, Pariception AB. Koordinerande organisation: RISE Viktoria

Kontaktuppgifter:
Jonas Andersson, RISE Viktoria
jonas.andersson@ri.se