Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige

(2017-2018) I denna rapport presenteras fyra möjliga scenarier för hur utvecklingen av självkörande fordon kan komma att se ut i Sverige fram till år 2030. Scenarierna baseras på inspel från 40 experter från fler än 20 organisationer inom den svenska transport- och mobilitetssektorn.
Illustrations of future cityscapes.

Utvecklingen av självkörande fordon (SDV:er) är snabb och flera fordonstillverkare har meddelat att de kommer att lansera helt självkörande fordon. Vilka konsekvenser SDV:er har för användare, samhälle och miljö är dock fortfarande att vara öppna frågor. SDV:er kan bli en viktig del av lösningarna på utmaningar kopplade till trängsel och användning av det stadsmiljöernas begränsade utrymme, men de kan också generera mer trafik och högre energiförbrukning.

Att förstå möjligheter och utmaningar med SDV för framtiden är viktigt för aktörer som beslutsfattare, myndigheter och industri.

Fyra olika scenarier har identifierats för att se vad SDV: erna kan ge samhället:

  1. Same, same but different - där utformningen och planeringen av staden görs proaktivt och leder utvecklingen, men delade lösningar får ett begränsat genombrott.
  2. Delning är det nya svarta - där utformningen och planeringen av staden görs proaktivt och leder utvecklingen och delade lösningar får ett stort genombrott.
  3. Följ vägen – där utformningen och planeringen av staden går långsamt och kommersiella aktörer leder utvecklingen och delade lösningar får ett begränsat genombrott.
  4. Vad du behöver är vad du får – där utformningen och planeringen av staden är långsam och kommersiella aktörer leder utvecklingen och delade lösningar får ett stort genombrott.

En huvudsaklig slutsats som kan dras av denna studie är att samhälls- och transportpolitisk utformning och planering kommer att ha stor inverkan på konsekvenserna av SDV:er i samhället och på miljön. Läs mer om scenarierna och slutsatserna i slutrapporten.

Slutrapport

Detta projekt är avslutat, läs slutrapporten här

Tidsperiod
2017-2018

Kontakt
Anna Pernestål, ITRL
pernestal@kth.se

Projektpartners
ITRL - Integrated Transport Research Lab at KTH, VTI