Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

FÖP centrala Göteborg

Utvecklingen av självkörande fordon går mycket snabbt och system som under vissa förutsättningar stödjer autonom körning kommer snart att vara redo för en marknadsintroduktion, med effekter på en övergripande samhällsnivå.

Exempel på effekter är samhälls- och stadsplanering, bosättningsmönster, resmönster och resvanor, trafikarbete, former för bilägande m.m. En stor utmaning är därför att säkerställa att den nya tekniken och de tekniska systemen samspelar med stadens infrastruktur och fysiska planering.

Syfte och mål
Syftet med projekt är att lyfta problem, hinder och möjligheter med autonoma fordon och transportsystem i den fysiska planeringen. Målet är dels att visa vilka möjligheter som den nya tekniken kan medföra i stadsutvecklingen men också för att visa vad som krävs av teknikutvecklingen för att den ska ge de nyttor för städer och samhälle som framhävs, samt ökad kunskap och förståelse.

Förväntade effekter och resultat
Många saker är fortfarande oklart eller okänt när det gäller autonoma fordon, en rad olika antagande kommer att krävas. Projektet innebär att ta fram någon av form av scenarioanalys. Vidare kommer arbetet med planen sannolikt att visa på en rad kunskapsluckor och faktabrister. Följande kommer bl.a att redovisas i den separata studien och scenarioanalysen: Förutsättningar och antaganden m.a.p transporter och transportsystem, beskrivning av området i stora drag för år 2050, intressekonflikter, generella gatusektioner, effekter på stadsplaneringen.

Period
Initialt 2017-05-04 till 2018-11-31, senare förlängt till 2019-09-30.

Kontakt
Anna Svensson, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad: anna.svensson@sbk.goteborg.se